header-photo

Działalność naukowo-dydaktyczna

Moją podstawową działalnością zawodową jest praca na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2002 r. obroniłam doktorat. Moją pracę doktorską można przeczytać w sieci. Dziś już wiele rzeczy napisałabym inaczej - mam nadzieję, że lepiej :). Obszerne fragmenty tej pracy były wcześniej publikowane w formie artykułów i rozdziałów książkach.

Moje zainteresowania naukowe obejmują:

  • funkcjonowanie kultury politycznej w Polsce i Europie wschodniej (szczególnie na Ukrainie) oraz związane kulturą polityczną wartości;
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie Wschodniej;
  • zastosowanie zaawansowanych metod analizy statystycznej w socjologii (w szczególności do opisu ww. zjawisk)

Instytucie Socjologii, w Zakładzie Socjologii Ogólnej od ładnych paru lat prowadzę zajęcia dydaktyczne, na ogół związane jakoś z moimi zainteresowaniami naukowymi: statystyka - kurs podstawowy oraz analiza danych ilościowych, czyli zastosowanie zaawansowanych metod analiz statystycznych z wykorzystaniem programu SPSS. Raz na jakiś czas prowadzę też seminarium "Wschodni wymiar Europy" - o polityce Unii Europejskiej wobec Ukrainy, Mołdowy, Białorusi i innych krajów położonych na wschód od Bugu.

Od wielu lat prowadzę też zajęcia ze statystyki na niestacjonarnych studiach w Collegium Civitas.

Zdarzało mi się wykładać statystykę po angielsku (wydaje mi się, że Słuchacze rozumieli). Kiedyś prowadziłam też seminarium poświęcone analizie danych z międzynarodowego projektu badawczego European Values Study, zajęcia ze wstępu do socjologii w Katedrze Ukrainistyki UW oraz ćwiczenia z metodologii badań społecznych w Akademii Leona Koźmińskiego.